Badanie obecności zaolejenia kąpieli technicznych

Conspector

Wartość mierzona : Poziom zanieczyszczenia (0 – 40,000) w porównaniu do czystej kąpieli myjącej.

Metoda pomiarowa : Detekcja fluorescencji stymulowanej poprzez lampę UV.

Conspector jest ręcznym przenośnym systemem do pomiaru zawartości oleju w kąpielach technicznych podczas technologicznego procesu mycia lub w laboratorium. Urządzenie pozwala na proste oraz szybkie badanie czystości kąpieli nie wymagające długiego szkolenia operatora urządzenia.
Kalibracja urządzenia odbywa się na czystej kąpieli lub wodzie przez co dostajemy obiektywną ocenę zanieczyszczenia kąpieli.

Zasada działania

Typowe zanieczyszczenia kąpieli technicznych jak oleje, smary oraz płyny chłodzące wykazują fluorescencje podczas wystawienia ich na działanie promieni UV. SITA ConSpector wykorzystuje ten efekt aby wykryć poziom zanieczyszczeń kąpieli technicznych.

Aplikacje

Wraz z wydłużającym się czasem życia kąpieli technicznej wzrasta poziom zanieczyszczenia wynikający z transferu zanieczyszczeń z części do kąpieli. Wysoka koncentracja zanieczyszczeń w medium płuczącym lub myjącym, zmniejsza wydajność mycia i powoduje problemy związane z jakością w dalszych etapach produkcji.
Mierzona wartość zanieczyszczenia używana jest do obiektywnej oceny kondycji kąpieli. Dzięki urządzeniu możemy w szybki sposób określić konieczność wymiany kąpieli bądź stale monitorować jej parametry. Urządzenie może być używane bezpośrednio na liniach produkcyjnych bądź w laboratorium.

Oprogramowanie

Oprogramowanie SITA ProcessLog pozwala na zarządzanie, zobrazowanie zapisanych danych jak i przetwarzanie ich w celu wygenerowania raportów. Praca z oprogramowaniem SITA ProcessLog odbywa się za pomocą komputera poprzez port USB umieszczony w urządzeniu.

Specyfikacja

Temperatura
Zakres temperatury badanej próbki kąpieli 0…80°C
Rozdzielczość 0.1 K
Intensywność Fluorescencji
Zakres pomiarowy 0 … 40 000 RFU
Max. odchylenie Maks. 0.5% zakresu pomiarowego
Rozdzielczość 1 miejsce po przecinku
Wzbudzenie 365nm, maks. 150mW
Detekcja 460 nm
Koncentacja zanieczyszczeń
W zależności od zakresu pomiarowego Zakres zdefniowany przez użytkownika
Interfejs, pamięć
Interfejs USB Wymiana danych oraz ładowanie
Monitor podświetlane LCD
Pamięć 8000 pomiarów w jednym profilu
Wymiary (dł. , szer. , wys.)
Urządzenie 129x82x48 mm
Głowica z sensorem 140x50x30 mm
Waga 530 g